BTS Company zastupa i prodaja merne alate kao su pomična merila, mikrometeri, višinomeri, kontrolni trnovi, holtesti, uređaji za merenje hrapavosti, uređaji za merenje trdoće, koordinatne merne uređaje, optički merni uređaji ...


Linkovi do zastupstva mernih alata: