Servis mašina


BTS Company d.o.o. je specializovano preduzeće za kompletna rešenja na području mehaničke obrade. Sa novim poslovnim rešenjima vam pomažemo da povećate efikasnost proizvodnje, raspoloživost mašina i smanjite nepotrebne izdatke. Sa daljinskim priključenjem na CNC mašinu omogućavamo sniženje troškova popravki.

Ponuda se temelji na osnovu 15-togodišnjeg iskustva. Ekipu sačinjava 14 servisera i tehnologa. Opremljeni smo vrhunskimi aparaturama za merenje vibracija i balansiranje.


Godišnji ugovor o ozdržavanju mašina

Paket za preventivno održavanje
Pozivni centar
Godišnji preventivni pregled mašine

više o sevisu mašina >>

 
 

Programska oprema

  

Obuka korisnika CNC mašina


Ekipa CNC specijalista će vas na osnovu dugogodišnjeg iskustva,
po posebnim verifikovanim programima osposobiti za suvereni rad sa vašom mašinom
Imamo pripremljen program osnovnih i specijalističkih nivoa.
  

Kontrola kolizije na mašini


Dogradnja posebnog elektronskog sistema za smanjenje
posledica naletanja i nadzor istrošenja alata proizvođača ARTIS.
  
   
   

Godišnji ugovor o ozdržavanju mašina

 
 

Paket za preventivno održavanje

Ovim paketom usluga ugovornom partneru omogućavamo
povećanje kapaciteta mašina i smanjenje troškova održavanja.

Paket sadrži:
- Godišnji preventivni pregledi – servisni stručnjak pregleda vašu mašinu
- Prednost pri odzivu u slučaju kvarova – vreme zastoja mašine je kraće
- Bonus korišćenja servisnih sati
- Poseban popust na servisni sat
- Besplatno savetovanje
- Poseban popust na cenu rezervnih delov
- Za ugovorne strane je usluga pozivnog centra besplatna

Pozivni centar

veli smo uslugu telefonske linije sa plaćanjem poziva.
Servisni stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom,
će vam pomoći preko telefona u slučaju kvara mašine.

Na taj način se realizuju sledeće uštede
- Bolja odzivnost - vreme, za koje mašina ne radi je kraće.
- Nema prve, obično samo diagnostičke posete - posledično smanjeni troškovi.
- Brža dijagnoza problema - brža isporuka rezervnih delova
- Do 50% manji broj poseta
- Smanjivanje vremena popravke – sa posebnim programom za arhiviranje servisnih intervencija imamo u svakom trenutku i sa bilo kog mesta pristup arhivi servisnih usluga

bts servis

.
 

Godišnji preventivni pregled mašine

- Vizuelni pregled stanja mašine
- Izvođenje statičkih merenja CNC mašine sa izveštajem
- Merenje zazora osa
- Kontrola stanja baterija, po potrebi vršimo zamenu (doplata za baterije)
- Kontrola stanja filtera, po potrebi vršimo zamenu (doplata za  filtere)
- Sačinimo mišljenje o stanju mašine sa preporukama
- Izdajemo certifikat o izvedenim merenjima

 

 

 

 

   

Programska oprema

 
*kontaktirajte servis za verziju programske opreme- omogućava stalan uvid u trenutni status mašine Mori Seiki
u proizvodnji na daljinu
- analize tehnološkog rada mašine
- analiza kvarova mašine
- niska početna investicija, bez troškova upotrebe
- obaveštavanje o stanju na E - mail i
SMS porukom na mobilni telefon
   
   

Obuka korisnika CNC mašina

 
Ekipa CNC specijalista će vas na osnovu dugogodišnjeg iskustva,
po posebnim verifikovanim programima osposobiti za suvereni rad sa vašom mašinom
Imamo pripremljen program osnovnih i specijalističkih nivoa.
   

Kontrola kolizije na mašini

 
Dogradnja posebnog elektronskog sistema za smanjenje
posledica naletanja i nadzor istrošenja alata proizvođača ARTIS.