Tehnologija obdradeU BTS Company izradimo projekat koji odgovara vašim zahtjevam.

U projekat može se uključiti CAD, tehnološko savjetovanje kot odbire alata, konstrukciju steznih alata, pomoč kod izbora cnc mašine, kalkulaciju obradnog vremena, merenje na prototipu, instalaciju robota...
 


  Primjer projekata "na ključ"

Pregled nacrta i definiranje puta alata

   

 

 

 Odbir primjerne mašine

   

 

 

 Potraživanje alata za obradu

   

 

 

 

 

 Apliciranje dodatne U-osi za savezno sledenje kontur

 

 

 Izračun vremena obrade

   

 

 

 

 

 Konstrukcija steznog alata

   

 

 

 Merenje obradka

   

 

   

 Automatizacija i robotizacija mašina.