Kontakt

BTS SER Company d.o.o.

Bul. Vojvode Mišića 14 (Sajam hala 6)
Srbija
Telefon: +381 11 2656 068
Fax: +381 11 2656 074

Email: Info-ser@bts-company.com
Lokacija: Karta >>

 

BTS Grupa
   

Sjedište

BTS Company d.o.o.
Bratislavska cesta 5, 1000 Ljubljana
Karta >>

Telefon: +386 (0)1 5841 400
Faks: +386 (0)1 5249 224
info@bts-company.si
Bts-Lj
BTS Company d.o.o., PE Maribor
Cesta k Tamu 16, 2000 Maribor
Karta >>
Telefon: +386 (0)2 4600 300
Faks: +386 (0)2 4600 306
info@bts-company.si
Bts Maribor
BTS SER Company d.o.o., BEOGRAD
Bul. Vojvode Mišića 14 (Sajam hala 6)
Karta >>
Telefon: +381 11 2656 068
Fax: +381 11 2656 074
info-ser@bts-company.com
Bts Beograd
BTS Company d.o.o., ZAGREB
Velikopoljska 3, 10010 Zagreb
Karta >>
Telefon: +385 1 6675 022
Fax: +385 1 6675 024
info-hr@bts-company.com
bts-zagreb
BTS Company d.o.o., SARAJEVO
Alipašina bb, 71000 Sarajevo
Karta >>
Telefon: +387 61 218 387
Fax: +387 33 465 584
Info-bih@bts-company.com
bts-sarajevo