Kontakt

BTS SER Company d.o.o.

Bul. Vojvode Mišića 14 (Sajam hala 6)
Srbija
Telefon: +381 11 2656 068
Fax: +381 11 2656 074

Email: Info-ser@bts-company.com
Lokacija: Karta >>

 

BTS Grupa
   

Sjedište

BTS Company d.o.o.
Bratislavska cesta 5, 1000 Ljubljana
Karta >>

Telefon: +386 (0)1 5841 400
Faks: +386 (0)1 5249 224
info@bts-company.si
Bts-Lj
BTS Company d.o.o., PE Maribor
Cesta k Tamu 16, 2000 Maribor
Karta >>
Telefon: +386 (0)2 4600 300
Faks: +386 (0)2 4600 306
info@bts-company.si
Bts Maribor
BTS SER Company d.o.o., BEOGRAD
Bul. Vojvode Mišića 14 (Sajam hala 6)
Karta >>
Telefon: +381 11 2656 068
Fax: +381 11 2656 074
info-ser@bts-company.com
Bts Beograd
BTS Company d.o.o., ZAGREB
Velikopoljska 3, 10010 Zagreb
Karta >>
Telefon: +385 98 420 873
Fax: +385 1 6675 024
info-hr@bts-company.com
bts-zagreb
BTS Company d.o.o., SARAJEVO
Alipašina bb, 71000 Sarajevo
Karta >>
Telefon: +387 61 218 387
Fax: +387 33 465 584
Info-bih@bts-company.com
bts-sarajevo

 


  E-mail Telefon Fax
Vodstvo preduzeća BTS SER Company
     
Milan Mihailović milan.mihailovic@bts-company.com +381 (0)63 7711 525 +381 (0)11 2656 074
       
Vodstvo BTS Grupe
     
dir.Sandi Boh sandi.boh@bts-company.si +386 1 5841 402 +386 1 5249 224
dir.Tomaž Boh tomaz.boh@bts-company.si +386 1 5841 401 +386 1 5249 224
Sekretariat katarina.lovric@bts-company.si +386 1 5841 403 +386 1 5249 224
Centrala info@bts-company.si +386 1 5841 400 +386 1 5249 224
Prodaja alata info@bts-company.si +386 1 5841 412 +386 1 5249 224
Prodaja mašina stroji@bts-company.si +386 1 5841 433 +386 1 5249 260
Servis mašina servis@bts-company.si +386 1 5841 582 +386 1 5249 260